Odbrane završnih radova

Odbrana master rada studenta Ala Dogha “Ekološki menadžment i kontrola kao podrška održivom razvoju“ 

Odbrana master rada studenta Ala Dogha “Ekološki menadžment i kontrola kao podrška održivom razvoju“ 

Student master studija Fakulteta Futura  Ala Dogha   uspešno je odbranio svoj završni – master rad pod naslovom    “Ekološki menadžment i kontrola kao podrška održivom razvoju“    u četvrtak 07.112019. u prostorijama Fakulteta Futura. Komisiju su činili mentor dr Svetozar Krstić, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura”; dr Ivan Lovre, predsednik, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“,dr Viktor Radun, član, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura” Komisija je pohvalila rad i  složila se  na osnovu sadržaja urađenog master rada da je kandidat izabrao  aktuelan problem koji je analizaran sa više aspekata.

Odbrana diplomskog rada Filipa Prodanovića „Ekološko bezbednosni aspekti vodosnabdevanja grada Kraljeva i mogućnosti upotrebe kaptiranih izvora kao alternativnih izvora u slučaju akcidentnih situacija“

Odbrana diplomskog rada Filipa Prodanovića „Ekološko bezbednosni aspekti vodosnabdevanja grada Kraljeva i mogućnosti upotrebe kaptiranih izvora kao alternativnih izvora u slučaju akcidentnih situacija“

Odbrana diplomskog rada Filipa Prodanovića „Ekološko bezbednosni aspekti vodosnabdevanja grada Kraljeva i mogućnosti upotrebe kaptiranih izvora kao alternativnih izvora u slučaju akcidentnih situacija“ Student osnovnih studija Fakulteta Futura Filip Prodanović uspešno je odbranio svoj završni – diplomski rad pod naslovom „Ekološko bezbednosni aspekti vodosnabdevanja grada Kraljeva i mogućnosti upotrebe kaptiranih izvora kao alternativnih izvora u slučaju akcidentnih situacija“ u subotu 18.1.2020. u prostorijama Instituta Futura. Mentor diplomskog rada doc. dr Dušan Mijović i predsednica komisije za javnu odbranu prof. dr Mirjana Bartula pohvalili su rad kandidata na prikupljanju, analizi i izradi rada o jednoj veoma kompleksnoj i aktuelnoj temi […]

Odbrana master rada studentkinje Alhadia Nusrat   „Inovativni modeli upravljanja medicinskim otpadom“

Odbrana master rada studentkinje Alhadia Nusrat   „Inovativni modeli upravljanja medicinskim otpadom“

Studentkinja master studija Fakulteta Futura Alhadi Nusrat uspešno je odbranila svoj završni – master rad pod naslovom  „Inovativni modeli upravljanja medicinskim otpadom“   u petak 27.12.2019. u prostorijama Fakulteta Futura. Komisiju su činili dr Sunčica Vještica, mentor, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Metropolitan, dr Svetozar Krstić, predsednik, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Univerziteta Metropolitan. Komisija se nakon izlaganja kandidatkinje složila da je rad odličan i da se na osnovu prezentovanog sadržaja master rada, može  konstatovati da je Kandidatkinja Alhadia Nusrat ostvarila ciljeve istraživanja, da je argumentovano predstavila inovativni sistem upravljanja medicinskim otpadom u Libiji i regionu. Primenjujući principe održivog razvoja, […]

Odbrana master rada studenta Amjed Karkad “Dizajniranje i predlpog primene okvira za upravljanje zivotnom sredinom u lokalnim bolnicama u Libiji“ 

Odbrana master rada studenta Amjed Karkad “Dizajniranje i predlpog primene okvira za upravljanje zivotnom sredinom u lokalnim bolnicama u Libiji“ 

Student master studija Fakulteta Futura   Amjed Karkad    uspešno je odbranio svoj završni – master rad pod naslovom     “Dizajniranje i predlpog primene okvira za upravljanje zivotnom sredinom u lokalnim bolnicama u Libiji“       u petak 27.12.2019. u prostorijama Fakulteta Futura. Komisiju su činili mentor dr Svetozar Krstić, mentor, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura”; dr Ivan Lovre, docent  Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura”, dr Svetlana Živković – Radeta, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura”. Komisija je pohvalila rad i  složila se   na osnovu sadržaja urađenog master rada  da je kandidat izabrao  aktuelan problem koji je analizaran sa više aspekata. Glavni cilj ovog istraživanja bio je […]

Odbrana master rada studentkinje Maje Stojanović   “VALORIZACIJA POTENCIJALA PARKA PRIRODE GOLIJA NA PODRUČJU GRADA KRALJEVA ZA RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA“

Odbrana master rada studentkinje Maje Stojanović   “VALORIZACIJA POTENCIJALA PARKA PRIRODE GOLIJA NA PODRUČJU GRADA KRALJEVA ZA RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA“

Studentkinja master studija Fakulteta Futura Maja Stojanović uspešno je odbranila svoj završni – master rad pod naslovom  “VALORIZACIJA POTENCIJALA PARKA PRIRODE GOLIJA NA PODRUČJU GRADA KRALJEVA ZA RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA“    u utorak 17.12.2019. u prostorijama Fakulteta Futura. Komisiju su činili dr Mirjana Bartula, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju “ Futura“, mentor,  i dr Radomir Mandić, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“.  . Komisija se složila na osnovu prezentovanog sadržaja master rada , da je kandidatkinja odabrala problem istraživanja koji je veoma aktuelan, uz pomoć adekvatnih metoda izvršila istraživanje i donela odgovarajuće zaključke. Poseban doprinos ovog master rada je taj što […]

Odbrana master rada studenta Hesham Nuri Abdulhfid Akrim  „DEFINISANJE OPTIMALNOG NAVODNJAVANJA KUKURUZA U SEVERNOM DELU LIBIJE“, 

Odbrana master rada studenta Hesham Nuri Abdulhfid Akrim  „DEFINISANJE OPTIMALNOG NAVODNJAVANJA KUKURUZA U SEVERNOM DELU LIBIJE“, 

Student master studija Fakulteta Futura Hesham Nuri Abdulhfid Akrim uspešno je odbranio svoj završni – master rad pod naslovom   „DEFINISANJE OPTIMALNOG NAVODNJAVANJA KUKURUZA U SEVERNOM DELU LIBIJE“       u sredu 23.10.2019. u prostorijama Instituta Futura. Komisiju su činili mentor master rada doc. dr Milena Milojević i predsednik komisije za javnu odbranu doc. dr Dušan Mijović . Komisija je pohvalila rad i  složila da je kandidat imao odlično izlaganje.

Odbrana master rada studentkinje Slobodanke Kuzminac   „Modularno biogasno postrojenje za farmu goveda Divoš

Odbrana master rada studentkinje Slobodanke Kuzminac   „Modularno biogasno postrojenje za farmu goveda Divoš

Studentkinja master studija Fakulteta Futura Slobodanka Kuzminac uspešno je odbranila svoj završni – master rad pod naslovom    „Modularno biogasno postrojenje za farmu goveda Divoš„  u subotu 19.10.2019. u prostorijama Fakulteta Futura. Komisiju su činili mentor master rada doc.dr Sunčica Vještica, predsednik komisije za javnu odbranu doc. dr Zlatko Dragosavljević i član komisije doc. dr Milena Ćosič  . Komisija je pohvalila rad i  složila da je kandidatkinja  uspešno odbranila master rad.

Odbrana master rada studenta Fathi Saket   “Ekološko ekonomski faktori razvoja Libijskog stanovništva“

Odbrana master rada studenta Fathi Saket   “Ekološko ekonomski faktori razvoja Libijskog stanovništva“

Student master studija Fakulteta Futura Fathi Saket uspešno je odbranio svoj završni – master rad pod naslovom   “Ekološko ekonomski faktori razvoja Libijskog stanovništva“   u četvrtak 17.10.2019. u prostorijama Fakulteta Futura. Komisiju su činili mentor master rada prof. dr Božo Drašković i predsednik komisije za javnu odbranu doc. dr Svetozar Krstić. Komisija je pohvalila rad i  složila da je kandidat izabrao odličnu temu , veoma bitnu za Libiju, odakle naš kandidat i dolazi.

Odbrana master rada studenta Ali Sakit  „Unapređenje održivosti i zeleni inžinjering: konceptualni model kombinacije zelene hemije i industrijske ekologije“

Odbrana master rada studenta Ali Sakit  „Unapređenje održivosti i zeleni inžinjering: konceptualni model kombinacije zelene hemije i industrijske ekologije“

Student master studija Fakulteta Futura Ali Sakit uspešno je odbranio svoj završni – master rad pod naslovom  „Unapređenje održivosti i zeleni inžinjering: konceptualni model kombinacije zelene hemije i industrijske ekologije“     u subotu 12.10.2019. u prostorijama Instituta Futura. Komisiju su činili mentor master rada doc. dr Milena Ćosić,predsednik komisije za javnu odbranu doc. dr Dragoslav Budimirović i član komisije doc. dr Sunčica Vještica. Komisija je pohvalila rad i  složila da je kandidat imao odlično izlaganje.