Odbrana doktorske disertacije Munire Seliman Elazabi

U ponedeljak 17.5.2021. godine održana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Munire Seliman Elazabi pod nazivom „SOCIJALNO-EKONOMSKE DETERMINANTE I PARADIGME ODRŽIVOG RAZVOJA LIBIJE“. Kandidatkinja je pred tročlanom komisijom u sastavu docent Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, dr Nada Kosanović, predsednik komisije, viši naučni saradnik Instituta za multidisciplinarna istraživanja, dr Vesela Radović i profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, dr Božo Drašković, mentor, uspešno predstavila rezultate svog istraživanja i dobila najvišu ocenu.

Pozovite nas