Odbrana master rada Dragana Nikolića

U ponedeljak 21.6.2021. godine održana je javna odbrana master rada Dragana Nikolića pod nazivom „Energetski potencijali biomase i korišćenje visokoenergetskih biljaka kao obnovljivog izvora energije na teritoriji grada Čačka“. Kandidat je pred tročlanom komisijom u sastavu doc. dr Sunčica Vještica, predsednik komisije, doc. dr Svetozar Krstić i doc. dr Zlatko Dragosavljević, mentor, uspešno predstavio rezultate svog istraživanja i dobio najvišu ocenu za završni master rad.
Pozovite nas