ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE NATALIJE ADAMOVIĆ GRITNER

U sredu 5.5.2021. godine održana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Natalije Adamović Gritner pod nazivom „Agro-ekološki i ekonomski potencijal genetičkih resursa Srbije“. Kandidatkinja je pred tročlanom komisijom u sastavu docent Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, dr Radomir Mandić, predsednik komisije, viši naučni saradnik Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, dr Radoslav Jevđović i profesorka Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, dr Mirjana Bartula, mentor, uspešno predstavila rezultate svog istraživanja i dobila najvišu ocenu.
Pozovite nas