Odbrana master rada studenta Ala Dogha “Ekološki menadžment i kontrola kao podrška održivom razvoju“ 

Student master studija Fakulteta Futura  Ala Dogha   uspešno je odbranio svoj završni – master rad pod naslovom    Ekološki menadžment i kontrola kao podrška održivom razvoju“    u četvrtak 07.112019. u prostorijama Fakulteta Futura. Komisiju su činili mentor dr Svetozar Krstić, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura”; dr Ivan Lovre, predsednik, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“,dr Viktor Radun, član, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura”

Komisija je pohvalila rad i  složila se  na osnovu sadržaja urađenog master rada da je kandidat izabrao  aktuelan problem koji je analizaran sa više aspekata.