Odbrana diplomskog rada Filipa Prodanovića „Ekološko bezbednosni aspekti vodosnabdevanja grada Kraljeva i mogućnosti upotrebe kaptiranih izvora kao alternativnih izvora u slučaju akcidentnih situacija“

Odbrana diplomskog rada Filipa Prodanovića „Ekološko bezbednosni aspekti vodosnabdevanja grada Kraljeva i mogućnosti upotrebe kaptiranih izvora kao alternativnih izvora u slučaju akcidentnih situacija“

Student osnovnih studija Fakulteta Futura Filip Prodanović uspešno je odbranio svoj završni – diplomski rad pod naslovom „Ekološko bezbednosni aspekti vodosnabdevanja grada Kraljeva i mogućnosti upotrebe kaptiranih izvora kao alternativnih izvora u slučaju akcidentnih situacija“ u subotu 18.1.2020. u prostorijama Instituta Futura. Mentor diplomskog rada doc. dr Dušan Mijović i predsednica komisije za javnu odbranu prof. dr Mirjana Bartula pohvalili su rad kandidata na prikupljanju, analizi i izradi rada o jednoj veoma kompleksnoj i aktuelnoj temi koja ima veliki značaj za jedan od najvećih gradova u Srbiji.

Pozovite nas