ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE IVANE ŠEKLER

U ponedeljak 5.7.2021. godine održana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje Ivane Šekler pod nazivom „EKOLOŠKI, UPOTREBNI I MITIGACIONI POTENCIJALI VRSTE MISCANTHUS X GIGANTEUS U SRBIJI“. Kandidatkinja je pred tročlanom komisijom u sastavu profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, dr Mirjana Bartula, predsednik komisije, profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Jela Ikanović i profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, dr Vladica Ristić, mentor, uspešno predstavila rezultate svog višegodišnjeg istraživanja i dobila najvišu ocenu. Ivana Šekler je prvi student koji je završio sva tri nivoa studija (osnovne, master i doktorske) na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura i učinila je to kao najbolji student u svojim generacijama.
Pozovite nas