ODBRANA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATA ALSADEG ALI MOHAMED ZAWIA

 

Dana 10.03.2022. godine održana je javna odbrana  doktorske  disertacije kandidata  Alsadeg Ali Mohamed Zawia  pod nazivom „Suzbijanje korova u usevu pšenice primenom herbicida i biljnih ekstrakta: razrada metoda za utvđivanje efikasnosti ekstrata“. Kandidat je pred tročlanom komisijom u sastavu: dr Snežana Janković, naučni savetnik, Institut za primenu nauke u poljoprivredi, mentor, dr Mirjana Bartula, vanredni profesor, Univerzitet Metropolitan Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“, predsednik komisije i dr Sanja Đurović, naučni saradnik, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu, Beograd, član komisije, uspešno predstavio rezultate svog istraživanja i dobio ocenu 10 za doktorsku disertaciju.