Održana konferencija “ Ekoremedijacija – inovacije, ekonomski aspekti i implementacija u praksi „

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura organizovao je nacionalnu konferenciju sa međunarodnim učešćem pod nazivom „Ekoremedijacija – inovacije, ekonomski aspekti i implementacija u praksi“. Konferencija je održana u petak 15.11.2019. godine u prostorijama Fakulteta, a podržana je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Učesnike konferencije su pozdravili i poželeli dobrodošlicu dekan Fakulteta prof. dr Bože Draškovića, koji je naglasio značaj ekonomskom valorizovanja ekoremedijacionih procesa, i predsednika saveta prof. dr Jordana Aleksića koji je ukazao na kontinualni razvoj naučnog domašaja Fakulteta u oblasti ekoremedijacije čiji se rezultati prikazuju kroz projektne aktivnosti i naučne konferencije.

Nakon uvodnih reči usledila je prva sesija tokom koje su predstavljeni naučni radovi od kojih su se kao najzanimljivi istakli “Problem otpada od drveta impregniranog kreozotom i mogućnosti mikoremedijacije” asistenta Future Slobodana Stefanovića, “Analiza zainteresovanih strana u funkciji formiranja multifunkcionalnog zelenog pojasa uz vodna tela na primeru parka prirode Bačko-Topolske doline”, koji je prezentovala dr Vesna Kicošev iz Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i rad pod nazivom „Razvojne mogućnosti umirućih sela“ delo profesorki Future dr Sunčice Vještice i dr Nade Kosanović.

Nakon pauze za kafu i osveženje usledila je druga sesija u okviru koje su predstavljeni rezultati i radovi proistekli iz projekta “Ekoremedijacija i valorizacija devastiranih akvatičnih sistema na području Grada Kikinde”, a najinteresantnije prezentacije održali su prof. dr Vladica Simića sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Kragujevcu, Momir Alvirović iz firme Kopter Pro d.o.o. i Dušan Jakovljević sa Future.

Tokom završne sesije doktorandi Fakulteta Futura Goran Knežević i Dejan Ristić, održali su prezentacije radova pod nazivima „Inovacioni modeli ekosistemskih procesora“ i „Kanalizacioni sistem sa predtretmanom i sabirnom biolagunom“.

Zbornik radova

[st_gallery gallery=“13839,13840,13841,13842,13843,13844,13845,13846,13847,13848,13849,13850,13851,13852,13853,13854,13855″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]