Kandidat – Biljana Bradić

Dana 13.11.2019. sa početkom u 11.30 časova u Sali Miscanthus Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Biljane Bradić Rezervat biosfere „Park prirode Golija Studenica“ u funkciji održivog razvoja.