Studijska poseta Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode

U petak, 08. novembra 2019. godine, studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura bili su u studijskoj poseti Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, a predvodili su ih profesori dr Radomir Mandić i dr Milena Milojević i asistenti Goran Knežević i Slobodan Stefanović. Svrha ove studijske posete bila je realizacija praktičnih nastavnih aktivnosti na predmetima Biologija životne sredine, Ekološka politika, Zaštita biodiverziteta, Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa, Menadžment životne sredine, Očuvanje i unapređenje urbanih ekosistema i Ekoklimatologija.

Studijska poseta je započela upoznavanjem studenata sa nadležnostima, delatnostima i ključnim projektnim aktivnostima Pokrajinskog zavoda, a potom su održana dva predavanja o zaštićenim prirodnim područjima Vojvodine i aktivnim merama zaštite koje se sprovode u tim zaštićenim područjima. Uz pratnju vodiča studenti su obišli stalnu prirodnjačku postavku zavoda u okviru koje su izloženi primerci geološko-paleontološke, mineraloške i petrološke zbirke kao i brojni preparati flore i faune. U vreme posete, u zavodu su bile još dve postavke – izložba gljiva sakupljenih na području Fruške Gore i izložba “Pazi otrovno”, realizovana u saradnji sa Prirodnjačkim muzejom u Beogradu, a koje su studentima FPE Futura takođe bile dostupne. Studenti su obišli i arboretum zavoda, a potom su obišli i depoe sa zbirkama ptica, fosila i minerala, koji inače nisu dostupni posetiocima.

Zahvaljujemo se Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode na vrlo srdačnom prijemu i uspešnoj saradnji.

[st_gallery gallery=“13824,13825,13826,13827,13828,13829″ size=“portfolio-three“ columns=“3″ lightbox=“yes“]

Pozovite nas