Kandidat – Tanja Aleksov

Dana 14.11.2019. sa početkom u 13.00 časova u Sali Miscanthus Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Tanje Aleksov Rezidue pesticida u zemljištu i njihov uticaj na životnu sredinu.

Pozovite nas