UNIVERZITET METROPOLITAN

Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“

BEOGRAD

 

Na osnovu čl. 75. Zakona o visokom obrazovanju („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 – dr. zakon i 73/2018) i čl. 72. i 89. Statuta Univerzitet Metropolitan Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“, dekan Fakulteta dana 29. februara 2020. godine raspisuje

 

K O N K U R S

 

za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta:

 

  1. Nastavnik u zvanju vanredni profesor za užu naučnu oblast: Društveno-humanistička oblast – jedan izvršilac.
  2. Nastavnik u zvanju redovni profesor za užu naučnu oblast: Društveno-humanistička oblast – jedan izvršilac.

 Način prijave: : Kandidati koji ispunjavaju uslove konkurisanja, potrebno je da popune prijavu koju mogu da preuzmu ovde

Popunjena prijava i dopunska dokumentacija (overene kopije diploma;  spisak objavlјenih radova; očitanu ličnu kartu ili kopiju lične karte bez čipa; uverenje nadležnog organa MUP o nepostojanju pravosnažne presude za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavlјanju poslova u visokoškolskoj ustanovi) dostavlјaju se elektronski na mejl konkurs@futura.edu.rs i poštom ili lično na adresu: Fakultet za primenjenu ekologiju Futura, Beograd, Požeška 83a, u roku od 15 dana od dana objavlјivanja konkursa.

 

Podeli na društvenim mrežama!!!
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail