Zajednički Projekat FUTURE i RC Duboko

U prostorijama JKP „Duboko“ održan je sastanak tima FPE Futura i predstavnika JKP Duboko uključujući i direktore 9 JKP-ova koji posluju sa RC „Duboko“. Tema sastanka je bio utvrđivanje rokova i tehnička priprema za realizaciju projekta koji za cilj ima izradu:
-Regionalnog plana upravljanja otpadom za RC „Duboko“
-Strateške procene uticaja na životnu sredinu Regionalnog plana upravljanja otpadom za RC „Duboko“
– Studije opravdanosti Regionalnog plana upravljanja otpadom za RC „Duboko“.
Pozovite nas