Studentske vesti

STUDENTI FAKULTETA ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA NA SUPERNATURAL FESTIVALU

STUDENTI FAKULTETA ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA NA SUPERNATURAL FESTIVALU

U nedelju 26.4.2015. godine održan je deveti Supernatural festival. Na štandu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura posetioci su tokom festivala bili informisani o aktivnostima fakulteta (projektima, konkursima, upisu, akciji reciklaže…). Sa mnogobrojnim posetiocima razgovarali su studenti prve, druge i četvrte godine fakulteta. U okviru festivala održana je radionica „CSR inovacije“. Učesnici radionice, među kojima je bilo 10 studenata Future, su razgovarali sa predstavnicima kompanija „Coca-Cola“, „Delhaize Serbia“, „Telenor“ i dr. Ovogodišnji festival je završen koncertom grupe „Zemlja Gruva“.

IZGRADNJA KAMPA NA OGLEDNOM POLJU FAKULTETA FUTURA

IZGRADNJA KAMPA NA OGLEDNOM POLJU FAKULTETA FUTURA

Studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju su se podelili u timove (muški I ženski) radi učešća u takmičenju u izgradnji kampa, koje će se održavati u narednim mesecima na oglednom polju fakulteta Futura. Članovi timova su 25.4.2015. godine odredili i obeležili mesta za svoje kućice.

FAKULTET FUTURA DOMAĆIN ĐACIMA HEMIJSKO – PREHRAMBENE TEHNOLOŠKE ŠKOLE I GEOLOŠKO I HIDROMETEOROLOŠKE ŠKOLE „MILUTIN MILANKOVIĆ“

FAKULTET FUTURA DOMAĆIN ĐACIMA HEMIJSKO – PREHRAMBENE TEHNOLOŠKE ŠKOLE I GEOLOŠKO I HIDROMETEOROLOŠKE ŠKOLE „MILUTIN MILANKOVIĆ“

Učenici IV razreda srednjih škola su u subotu  25.4.2015. godine posetili SRP Zasavica. U učionici u prirodi đaci su imali priliku da se upoznaju sa osnovnim karakteristikama i primenom agroenergetskih biljaka (Miscanthus, Tora…. ) o kojima im je govorio prof. dr Jordan Aleksić. Nevena Božić je učenicima govorila o novoj metodologiji klasifikacije zelenih radnih mesta, kao i adekvatnim obrazovnim profilima. Stručni saradnik SRP Zasavica Mihajlo Stanković je održao „Zeleni čas“ i kroz interaktivno predavanje đacima je približio značaj primenjene ekologije  i upoznao ih sa prirodnim resursima Zasavice. Nakon vožnje brodom i ručka, učenici su obišli pašnjak Valjevac, čime je […]

POLJOPRIVREDNO – HEMIJSKA ŠKOLA IZ OBRENOVCA U POSETI OGLEDNOM POLJU FUTURE

POLJOPRIVREDNO – HEMIJSKA ŠKOLA IZ OBRENOVCA U POSETI OGLEDNOM POLJU FUTURE

Više od 40 đaka III i IVrazreda srednje škole iz Obrenovca u petak 24.4.2015. godine je posetilo ogledno poljeFakulteta za primenjenu ekologiju Futura. O agroenergetskim biljkama (Miscanthus, Tora…. ) đacima je govorio prof. dr Jordan Aleksić. O ekoremedijaciji i ERM kampu studentima je govorila Nevena Božić. Nakon obilaska oglednog polja Future đaci su posetili SRP Zasavica, gde su bili u prilici da se upoznaju sa praktičnom primenom znanja koja usvajaju tokom obrazovanja. Stručni saradnik SRP Zasavica Mihajlo Stanković je održao „Zeleni čas“ i kroz interaktivno predavanje đacima je približio značaj primenjene ekologijei upoznao ih sa prirodnim resursima Zasavice. Nakon […]

STUDIJSKA POSETA STUDENATA FUTURE STROGOM REZERVATU PRIRODE VINATOVAČA, SPOMENICIMA PRIRODE LISINE I RESAVSKA PEĆINA

STUDIJSKA POSETA STUDENATA FUTURE STROGOM REZERVATU PRIRODE VINATOVAČA, SPOMENICIMA PRIRODE LISINE I RESAVSKA PEĆINA

Povodom Dana zaštite prirode studenti treće godine Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura su posetili zaštićena područja: strogi rezervat prirode Vinatovača, spomenik prirode Lisine i spomenik prirode Resavska pećina. Terenska nastava je održana 17. aprila 2015. godine u okviru predmeta Zaštita i unapređenje prirodnih dobara i Menadžment životne sredine. Prof. Lidija Amidžić i asistentkinja Daniela Cvetković predvodile su terensku nastavu, a na poziv g-đe Ljubinke Petrović, samostalnog referenta za zaštitu životne sredine, zaposlene u Šumskom gazdinstvu „Južni Kučaj“, Šumska uprava Despotovac. Posetu su zajednički organizovali Šumsko gazdinstvo „Južni Kučaj“, Despotovac, JP Resavska pećina.   Studenti su prvo posetili strogi rezervat […]

POSETA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

POSETA RECIKLAŽNOM DVORIŠTU

U ponedeljak, 06.04.2015  godine,  studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ posetili su reciklažno dvorište, koje se nalazi u okviru  pogona „Otpad“  ,JKP Gradska čistoća,  na Adi Huji.  Poseta je organizovana u okviru predmeta  Indsutrijski i opasan otpad i Integralno upravljanje otpadom, a prisustvovali su studenti prve i druge godine.  Ovo reciklažno dvorište je trenutno jedino na teritoriji  Beograda. Studenti su imali prilku da se upoznaju sa metodama, sakupljanja, sortiranja, skladištenja i kompaktiranja otpada, koji u reciklažno dvorište pristiže sa teritorije celog grada. Takodje su videli i infrastruktutru i novu mehanizaciju reciklažnog dvorišta. Naš domaćin je bio upravnik pogona „Otpad“, gospodin Draškić. Tokom […]

REKULTIVACIJA DEPONIJE U ŠAPCU

REKULTIVACIJA DEPONIJE U ŠAPCU

Započeta je aktivna rekultivacija deponije u Šapcu na lokaciji „Dudara“. U prvoj fazi je zasađeno 11.000 rizoma hibrida Miscanthus giganteus (agroenergetski usev). Prema planu projekta „Zeleni lavirint“ trebalo bi izvršiti potpunu rekultivaciju deponija i od smetlišta napraviti „Zelenu oazu“. Projekat vodi Odeljenje za urbanizam, Gradska uprava grada Šapca. U sadnji hibrida su učestvovali studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura i radnici Službe gradskog zelenila.

ODRŽAN CSR FORUM

ODRŽAN CSR FORUM

U četvrtak, 12.3.2015. godine na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, održao se CSR forum. Sa ciljem uključivanja mladih i stvaranja bolje sredine za buduće generacije vršila se edukacija studenata o društveno odgovornom ponašanju u ličnoj i poslovnoj kulturi. Skupu su se obratili: – Gospodin Prof. dr Viktor Pocajt na temu “Trendovi razvoja i zaštita životne sredine. Koja je tvoja uloga?” – Gospodin Dušan Jakovljević u ime Fakulteta Futura govorio je na temu “Radi ruralno, živi urbano“ – Gospodin Mr Dušan Stokić iz Privredne komore Srbije na temu “Na koji način profit i društvena odgovornost idu zajedno?” – Gospodin John […]

12. MEĐUNARODNI SAJAM OBRAZOVNJA – EDUFAIR 2015

12. MEĐUNARODNI SAJAM OBRAZOVNJA – EDUFAIR 2015

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura je učestvovao na 12. Međunarodnom sajmu obrazovanja EDUfair, održanom 6. i 7. marta u Hotelu Crowne plaza u Beogradu.

IZGRADNJA KAMPA NA OGLEDNOM POLJU FAKULTETA ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA

IZGRADNJA KAMPA NA OGLEDNOM POLJU FAKULTETA ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU FUTURA

Studenti Fakulteta Futura su 20.2.2015. godine učestvovali u akciji izgradnje kampa na oglednom polju Fakulteta Futura.