Studijska/stručna praksa na projektu “Value Drina”

Pozivaju se studenti završnih godina osnovnih studija i studenti master studija da apliciraju za učešće u projektu koji se realizuje u periodu jun-decembar 2016. godine na području opština Mali Zvornik i Ljubovija.

Studenti će imati priliku da savladaju nov metodološki pristup, da rade u timu sa stručnjacima i da steknu stručnu praksu u oblasti ekohidrologije, menadžmenta životne sredine, menadžmenta rizika i ekoremedijacije. 

Studenti će biti ohrabreni na samostalan rad u okviru realizovanih istraživanja i izradu diplomskog/master rada.

Poziv za učešće

Prijavni formular

Pozovite nas