Kategorija Stručne vesti

Nacionalni projekat amabalažnog otpada poveren FUTURI

FPE Futura je na konkursu dobila projekat izrade Studije izvodljivosti za unapređenje sistema upravljanja komunalnim ambalažnim otpadom za potrebe Udruženja operatera sistema ambalažnog otpada (UPOP). Ova Studija će obuhvatiti 27 jedinica lokalne samouprave i šest reciklažnih centara/regionalnih deponija. Rezultati istraživanja…

Stručna praksa

U sklopu realizacije stručne prakse studenata FPR Futura na Institutu za multidisciplinarna istraživanja, Univerziteta u Beogradu, studenti prve godine su svojim angažovanjem pomogli relizaciji projektnog zadatka nacionalnog projekta Emiplast – SoS. Za svoje aktivnosti dobili  su pohvale od autora projekta…

Zajednički projekti FUTURE i EKO les parka

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA potpisao je danas Sporazum o saradnji sa Udruženjem građana „Eko les park“ iz Starog Slankamena kojem je povereno na upravljanje Predelom izuzetnih odlika „Ade i odseci kod Slankamena“. Sporazum o saradnji obuhvata učešće u zajedničkim…

Prva Evropska GREEN konferencija

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA bio je suorganizator međunarodnog ekološkog skupa „Prva evropska GREEN konferencija“ (EGC 2023), koji je održan prethodne nedelje u Vodicama – Hrvatska. Cilj konferencije bila je razmena znanja i povezivanje naučnika i stručnjaka iz oblasti zaštite…

Misija FUTURE i MISS SRBIJA

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA i kompanija MISS SERBIA potpisali su ugovor o saradnji koji obuhvata međusobnu podršku i predstavljanje u javnosti, kao i stručno usavršavanje devojaka iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Važno je istaći da su devojke…

STRUČNO USAVRŠAVANJE STUDENATA

U cilju stručnog usavršavanja studenata FPE Futura organizovane su vežbe u referentnoj laboratoriji na Institutu za multidisciplinarna istraživanja, Univerziteta u Beogradu. Studenti su uz stručnu pomoć dr Slobadana Krnjajića, dr Filipa Štrpca i asistenta MSc Gorana Kneževića započeli obuku za…

Konkurs

K O N K U R S za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, za sledeća radna mesta: Nastavnik za uže naučne oblasti: primenjena ekologija, upravlјanje otpadom – jedan izvršilac. Nastavnik za uže naučne oblasti: upravlјanje prirodnim resursima, politički aspekti…

Reintrodukcija modrovrana na lokalitetu Barajevo

U sredu, 26.04.2023. godine studenti Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“ iz Beograda: Marija Jović, Maksim Bodiroga i Olja Trkulja uz stručnu pomoć asistenta MSc Gorana Kneževića i dr Radomira Mandića, vanrednog profesora, postavili su šest veštačkih duplji-kućica i izvršili zamenu…

Pozovite nas