Studenti FUTURE na praksi u Ministarstvu ekologije

Najbolji studenti Fakulteta FUTURA, zajedno sa kolegama sa Biološkog fakulteta i Fakuteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu započeli su danas obavljenje stručne studentske prakse u Ministarstvu zaštite životne sredine Srbije.

 Državna sekretarka Sara Pavkov i predstavnici Ministarstva su održali sastanak sa studentima na kom su ih upoznali sa planiranim aktivnostima u sklopu obavljanja prakse, sa akcentom na organizaciji VII Konferencije članica Karpatske konvencije, koja će se održati od 11. do 13. oktobra 2023. godine u Beogradu.

Pozovite nas