Stručna praksa

U sklopu realizacije stručne prakse studenata FPR Futura na Institutu za multidisciplinarna istraživanja, Univerziteta u Beogradu, studenti prve godine su svojim angažovanjem pomogli relizaciji projektnog zadatka nacionalnog projekta Emiplast – SoS. Za svoje aktivnosti dobili  su pohvale od autora projekta dr Žakline Marijanović i koordinatora projekta dr Slobodana Krnjajića.
Shodno tome autor i koordinator projekta su predložili nastavak stručne prakse u narednoj fazi koja će podrazmevati obuku za sekvenciranje DNK. Studente je kroz praksu vodio asistent MSc Goran Knežević kao član projektnog tima.
Pozovite nas