Zajednički projekti FUTURE i EKO les parka

Fakultet za primenjenu ekologiju FUTURA potpisao je danas Sporazum o saradnji sa Udruženjem građana „Eko les park“ iz Starog Slankamena kojem je povereno na upravljanje Predelom izuzetnih odlika „Ade i odseci kod Slankamena“.
Sporazum o saradnji obuhvata učešće u zajedničkim projektima i ustanovljavanje nastavno-naučne baze Fakulteta FUTURA u tom predelu izuzetnih odlika.
Potpisnici su prof.dr Svetozar Krstić, v.d. dekan FPE FUTURA i prof.dr Obren Drljević, predsednik Udruženja.
Pozovite nas