Кандидат – Радомир Алексић

Дана 26.10.2020. са почетком у 11.30 часова у информатичком кабинету Факултета за примењену екологију Футура, на адреси Пожешка 83а, одржаће се јавна одбрана дипломског рада кандидата Радомира Алексића Примена Оквирне директиве о водама на подручју слива реке Дрине“.

Pozovite nas