Кандидат – Никола Мандић

Дана 15.10.2020. са почетком у 12.00 часова у информатичком кабинету Факултета за примењену екологију Футура, на адреси Пожешка 83а, одржаће се јавна одбрана дипломског рада кандидата Николе Мандића Нелегални прекогранични промет ретких и заштићених врста биљака, гљива и животиња“.

Pozovite nas