Кандидат – Ненад Станојковић

Дана 26.10.2020. са почетком у 12.00 часова у информатичком кабинету Факултета за примењену екологију Футура, на адреси Пожешка 83а, одржаће се јавна одбрана дипломског рада кандидата Ненада Станојковића „Мониторинг и мере за побољшање квалитета животне средине на подручју града Бора у циљу спречавања контаминације која се јавља као последица рударења“.