TERENSKА NASTAVА – Jezera i planine Beograda

U okviru nastavnog plana iz predmeta Upravljanje resursom zemljišta; Biološki visokovredni proizvodni sistemi; Održivi turizam u službi ruralnog razvoja i Vrednovanje prirodnih resursa, održana je terenska nastava studenata osnovnih akademskih studija Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura na području periurbane zone grada Beograda: Resničkog jezera i Predela izuzetnih odlika ’Avala’.

Nakon identifikacije prostora na kojem je započeta maršruta, studentima su predstavljene osnovne karakteristike staništa, zastupljeni ekosistemi i odlike biodiverziteta, s osvrtom na orografske, edafske, klimatske i hidrološke karakteristike životne sredine. U daljnjem obilasku terena ukazano je na značaj održivog razvoja okolnih prigradskih naselja, koja su zadržala ruralni karakter. U blizini obradivih površina naselja Pinosava, student Mihajlo Karna je izlagao svoj seminarski rad iz predmeta Upravljanje resursom zemljišta, na temu: Uticaj stajnjaka na zemljište i vodu.

U drugom delu programa učesnici su posetili zaštićeno prirodno područje PIO ’Avala’. Predstavljene su prirodne i stvorene vrednosti predela, fenološke pojave u prisutnim šumskim zajednicama; razlike između prvobitne, ishodne I današnje vegetacije na ovom području, posledice štetnog delovanja antropogenog i istorijskog faktora, kao I brojni problemi u održavanju i unapređenju stanje životne sredine: različita zagađenja prirodne sredine, nedavni vetrolomi i vetroizvale u šumama, slobodan pristup motornim vozilima u okviru zaštićene zone, bespravna gradnja, bespravna seča i dr. Razmatrane su i mogućnosti razvoja različitih vidova ekoturizma vezanih za nove pristupe korišćenju turističko-rekreativnih i zdravstvenih funkcija zaštićenih prirodnih područja Grada Beograda i okoline.

Pozovite nas