Najava diplomskih radova

Kandidat – Anđela Mandić

Kandidat – Anđela Mandić

Dana 21.12.2020. sa početkom u 12.30 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Suzane Radojković „Pritisci na vodne resurse reke Toplice„.

Kandidat – Suzana Radojković

Kandidat – Suzana Radojković

Dana 21.12.2020. sa početkom u 12.30 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Suzane Radojković „Pritisci na vodne resurse reke Toplice„.

Kandidat – Uroš Đeković

Kandidat – Uroš Đeković

Dana 21.12.2020. sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Uroša Đekovića „Konzervacioni status retkih i ugroženih vrsta ptica na teritoriji Obedske bare„.

Kandidat – Đorđe Pavlović

Kandidat – Đorđe Pavlović

Dana 21.12.2020. sa početkom u 11.30 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Đorđa Pavlovića „Gazdovanje sitnom divljači u lovištima Topčiderska reka i Kosmaj„.

Kandidat – Kristina Milošević

Dana 22.12.2020. sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Kristine Milošević“ Uticaj eksploatacije šuma kao obnovljivih resursa i mere zaštite ekosistema“.

Kandidat – Slobodan Milenković

Kandidat – Slobodan Milenković

Dana 21.12.2020. sa početkom u 11.00 časova u informatičkom kabinetu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Slobodana Milenkovića „Detekcija aerozagađenja„.

Kandidat – Igor Bukač

Kandidat – Igor Bukač

Dana 18.11.2020. sa početkom u 10.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Igora Bukača „Ozelenjavanje kao metoda remedijacije zagađenog vazduha„.

Kandidat – Stefan Nikolić

Kandidat – Stefan Nikolić

Dana 11.12.2020. sa početkom u 10.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Stefana Nikolića.

Kandidat Nemanja Nikolić

Kandidat Nemanja Nikolić

Dana 11.12.2020. sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Nemanje Nikolića.

Kandidat – Aleksandar Pavlović

Kandidat – Aleksandar Pavlović

Dana 12.11.2020. sa početkom u 12.30 časova u informatičkom kabinetu Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Aleksandra Pavlovića „Ekološka isplativost električnih vozila„.