Kandidat – Milica Ivanović

Dana 4.10.2023. godine sa početkom u 11:00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinnje Milice Ivanović pod naslovom Uticaj površinske eksploatacije nemetaličkih mineralnih sirovina na životnu sredinu – primer studije slučaja u eksploataciji mermera na površinskom kopu Otroci.

Pozovite nas