Kandidat – Dušan Janković

Dana 27.09.2023. godine sa početkom u 13:00 časova u Informatičkom kabinetu na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Požeška 83a, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Dušana Jankovića pod naslovom Primarno izdvojene kategorije otpada kao alternativni izvori energije u cementari “Moravacem” u Popovcu.

Pozovite nas