Otvoreni univerzitet Subotica

Otvoreni univerzitet Subotica je kuća primenjenih znanja koja već više od 50 godina neguje tradiciju jednog od lidera u oblasti obrazovanja i kulture u našoj zemlji. Kao takav tokom godina razvio je zaokruženu ponudu usluga za korisnike iz celog društva, a cilj mu je stalno proširivanje svoje delatnosti prateći svetske trendove ali i osluškujući potrebe svojih korisnika. Konstantnost i proverenost visokog kvaliteta usluga, tokom svih godina, bila bi nemoguća bez zalaganja visoko obrazovanog, odgovornog i stručnog kadra. U skladu sa osovnim ciljem da omogući edukaciju i stručno usavršavanje u svim sferama društva.

Otvoreni univerzitet je osnovao i nekoliko specijalizovanih institucija:

  • Regionalna agencija za podršku razvoju malih i srednjih preduzeća – koja se bavi konsalting poslovima za mali i srednji biznis;
  • Udruženje za prirodnu hranu TERRA’S – koje se bavi razvojem i implemetacijom modela organske proizvodnje hrane kao i edukacijom za proizvodnju i kontrolu proizvodnje zdrave hrane;
  • ORGANICA – agencija za kontrolu i sertifikaciju organskih proizvoda

Otvoreni univerzitet iskazuje konstantnu tendenciju rasta i širenja svoje ponude tako da se na kvartalnom nivou uvode novi programi, osvežavaju humani resursi i širi krug partnerskih institucija. Otvoreni univerzitet poseduje oko 2500 m2 poslovnog prostora, sa amfiteatrom koji prima 225 ljudi, četiri konferencijske sale i 20 učionica. Tu su i moderno opremljene radionice za izvođenje praktične nastave.