Fakultet Futura

Istraživačka stanica Petnica

Istraživacka stanica Petnica je vodeća ustanova u centralnoj i jugoistočnoj Evropi u oblasti profesionalnog izvanškolskog obrazovanja mladih. Stanica je smeštena u Petnici 7 km istočno od Valjeva, na mestu izabranom upravo zbog izvanrednih prirodnih i drugih pogodnosti za izvođenje raznovrsnih praktičnih i terenskih aktivnosti. Svega 200 metara od Stanice nalazi se Petnička pećina, poznata po prostranim podzemnim kanalima, dvoranama, podzemnom rekom i jezerom, retkim biljnim i životinjskim svetom i bogatim paleontološkim i arheološkim nalazima.

Istraživačka stanica Petnica raspolaže uslovima za boravak (smeštaj i ishranu) i rad učenika tokom čitave godine. Sa oko 3000 m2 radnog i boravišnog prostora, solidnom opremom i velikim iskustvom u organizaciji različitih oblika naučnog obrazovanja mladih, Stanica se svrstava u sam vrh svetskih institucija za vanškolsko naučno obrazovanje mladih. Pored učionica snabdevenih savremenom tehnikom, računarima, videom i modernim kompjuterski upravljanim video-disk medijatekama (preko milion fotosa, crteža, filmova i tekstova), u Stanici se nalazi naučna biblioteka (40,000 jedinica savremene domaće i strane literature na više svetskih jezika, više desetina stručnih i naučnih časopisa), funkcionalan računarski centar (30 računara sa bogatom bibliotekom softvera i pristupom na Internet mrežu), solidno opremljeni kabineti i laboratorije za arheologiju, fiziku, geologiju, astronomiju, elektroniku, hemiju i biologiju…

petnica_kolaz

Stanica raspolaže sa oko 100 mesta za smeštaj polaznika isaradnika u sobama sa šest, odnosno tri kreveta; ishrana se organizuje u sopstvenom restoranu.

Pozovite nas