Fakultet Futura

Obrazovni poligon Futura

Obrazovni poligon Futura nalazi se na teritoriji Grada Sremska Mitrovica, na lokalitetu Sadžak, neposredno uz reku Zasavica. Prostire se na površini od 20 ha.

Tokom 2010. godine zasnovana su prva ogledna polja: Miscantus giganteus u okviru projekta: Bioracionalno korišćenje i ekoremedijacija zemljišta gajenjem biljaka za industrijsku preradu – Biotehnologija i agroindustrija i Salix u okviru projekta: Bilateralna saradnja sa Republikom Slovačkom: Uporedna istraživanja adaptilnosti i produktivnosti energetskih useva i biljaka gajenih na poljoprivrednom zemljištu Južne Slovačke i Srbije.

Tokom 2011, 2012 i 2013. godine studenti su aktivno učestvovali u zasadima starih sorti voća  i  pošumljavanja.

Prvi inovativni proizvod BioBlok napravljen je od energetskog zasada biljke Miscanthus x giganteus maja 2015. godine, sa aktivnim učešćem zainteresovanih studenata. Ovaj proizvod predstavlja inovaciju među izolacionim i gradjevinskim materijalima i ispunjava EU standarde zaštite životne sredine. Konceptualna razrada traje poslednjih pet godina, dok se od 2013. pristupilo primenjenim istraživanjima i testiranju praktične primene.

Obrazovni poligon je 2015. godine dobio i zvaničan naziv DEMO EKO POLIGON “FUTURA”. Zamišljen je kao Polifunkcionalna eko stanica za edukaciju i naučno istraživački rad.

Pozovite nas