KANDIDAT – MILEVA GOLE

Dana 07.09.2016., sa početkom u 12:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidatkinje MILEVE GOLE, diplomiranog geografa zaštite životne sredine, pod naslovom „Uticaj ekoloških faktora na raširenost i dinamiku iksodidnih krpelja zelenih površina Beograda“.

Izveštaj komisije o master radu