Arhiva oglasne table 2014

22.12.2014.

predmet: Radno vreme za vreme praznika

Poštovane kolege,

Nastava na Fakultetu Futura se odvija do 31. decembra, zatim se prekida do 9. januara 2015.

Prvi radni dan posle praznika je subota 10. januar.Studentska služba će dežurati 5., 6., 8. i 9. januara u vremenu 9-12h.

Pozdrav


 

26.11.2014.

predmet: Izdavanje i uručenje diploma 28.12.2014. godine

Poštovani, do 05.12.2014. godine treba da se izjasne kolege koje žele da prime diplomu na svečanoj dodeli na Univerzitetu koja će biti 28.12.2014. godine.

Rok za uplatu nadoknade za izradu diplome je 15.12.2014. Iznos od 12.000,00 se uplaćuje na račun Fakulteta Za primenjenu ekologiju broj 205-200309-76 , polje za poziv na broj ostavite prazno.

Izjašnjavanje za izradu diplome je obavezno za sve studente na e-mail diploma@futura.edu.rs, bez obzira da li idete na svečanu dodelu ili ne, u suprotnom diploma neće biti izrađena, isto tako diploma neće biti izrađena ni ukoliko se ne uplati gore navedeni iznos.

Svi studenti koji se izjasne za izradu diplome u obavezi su da dostave svoje indekse za sve četiri godine studiranja na fakultet najkasnije do 10.12.

Za sve dodatne informacije obratite se Dejanu Markoviću na 063/255-665.


 

25.09.2014.

predmet: Rasored časova u zimskom semestru školske 2014/2015 godine

I godina

II godina

III godina

IV godina


22.09.2014.

predmet: Izborni predmeti u zimskom semestru školske 2014/2015 godine

Poštovane kolege

Prijave za izborne predmete šaljite na e-mail studentska.sluzba@futura.edu.rs.Rok za izbor je 30.09.. U prilogu se nalaze spiskovi izbornih predmeta za studente sve četri godine sa sliabusima predmeta:

I godina

 • Ekološka politika >>>>>
 • Kvantitativne metode >>>>>
 • Komunalni otpad >>>>>

Studenti biraju jedan od ponuđena tri predmeta.

II godina

 • Zagađivanje i zaštita voda >>>>>
 • Ekološki informacioni sistemi >>>>>
 • Ruralna ekologija >>>>>
 • Opšta psihologija >>>>>
 • Engleski C >>>>>

Studenti biraju dva od ponuđena pet predmeta.

III godina

 • Akcidenti u životnoj sredini >>>>>
 • Obnovljivi izvori energije >>>>>
 • Zaštita i unapređenje šumskih i lovnih resursa>>>>>
 • Informacioni sistemi >>>>>
 • Prirodni hazard >>>>>

Studenti biraju dva od ponuđena pet predmeta.

IV godina

 • Upravljanje projektom zaštite životne sredine >>>>>
 • Ekologija mikroorganizama >>>>>
 • Engleski jezik D >>>>>

Studenti biraju jedan od ponuđena tri predmeta


 

03.07.2014.

predmet: Raspored ispita JULSKI rok

Poštovane kolege, u delu sajta Rasporedi istaknute su ispitne prijave i raspored ispita za Osnovne akademske studije za Julski ispitni rok >>>>>

25.06.2014.

predmet: Izdavanje i uručenje diploma 30.06.2014. godine – 2

Poštovane kolege, izdavanje diploma će biti održano 30. juna.

Protokol 30.06.2014. godine na dan dodela za DIPLOMCE i MASTERE je sledeći:

 • 18:00 – 18:30 – 005 – PREUZIMANJE TOGA
 • 18:30 – 19:00 – 004 – OBLAČENJE TOGA
 • 19:00 – 19:30 – 047 – DODELA DIPLOMA
 • 19:30 – 20:00 – 018 – POTPISIVANJE I SLIKANJE
 • 20:00 – 20:15 – 016 – VRAĆANJE TOGA

Protokol 30.06.2014. godine na dan dodela za DOKTORE NAUKA je sledeći:

 • 19:00 – 19:30 – 005 – PREUZIMANJE TOGA
 • 19:30 – 20:00 – 004 – OBLAČENJE TOGA
 • 20:00 – 20:30 – 046 – DODELA DIPLOMA
 • 20:30 – 21:00 – 018 – POTPISIVANJE I SLIKANJE
 • 21:00 – 21:15 – 016 – VRAĆANJE TOGA

Kompletna ceremonija oko dodela diploma je na Univerzitetu Singidunum, ul Kumodraškoj 261.


 

03.06.2014.

predmet: Raspored ispita JUNSKI rok

Poštovane kolege, u delu sajta Rasporedi istaknute su ispitne prijave i raspored ispita za Osnovne akademske studije za Junski ispitni rok >>>>>


03.06.2014.

predmet: Izdavanje i uručenje diploma 28.06.2014. godine – 1

Poštovani, do 15.06.2013. godine treba da se izjasne kolege koje žele da prime diplomu na svečanoj dodeli na Univerzitetu koja će biti 28.06.2014. godine.

Rok za uplatu nadoknade za izradu diplome je 22.06.2014. Iznos od 11.300,00 se uplaćuje na račun Fakulteta Za primenjenu ekologiju broj 205-200309-76 , polje za poziv na broj ostavite prazno.

Izjašnjavanje za izradu diplome je obavezno za sve studente na e-mail diploma@futura.edu.rs, bez obzira da li idete na svečanu dodelu ili ne, u suprotnom diploma neće biti izrađena, isto tako diploma neće biti izrađena ni ukoliko se ne uplati gore navedeni iznos.

Svi studenti koji se izjasne za izradu diplome u obavezi su da dostave svoje indekse za sve četiri godine studiranja na fakultet najkasnije do 15.06.

Za sve dodatne informacije obratite se Dejanu Markoviću na 063/255-665.


28.02.2014.

predmet: Raspored časova u letnjem semestru – izborni predmet

Poštovane kolege, na strani rasporedi su zamenjeni rasporedi časova za letnji semstar i dopunjeni sa izbornim predmetima.

Sve rasporede možete da preuzmete ovde >>>>>


28.02.2014.

predmet: Raspored časova u letnjem semestru

Poštovane kolege na strani raspored je istaknut raspored časova za letnji semestar. >>>>>

Prve nastavne nedelje neće biti držane vežbe, a raspored za izborne predmete će biti istaknut nakon utvrđivanja predmeta koji se drže.


26.02.2014.

predmet: Overa semestra

Poštovane kolege overa letnjeg semestra počinje danas 26.02. i traje do 07.03. u kancelariji direktora Fakulteta.

Uslov za overu semetra je izmirena školarina za predhodni semstar i uplaćena početna rata predviđena ugovorom za naredni semestar.

Studenti koji ne overe semestar neće moći da pristupe predavanjima i vežbama u narednom semestru.


19.02.2014.

predmet: Izborni predmeti u letnjem semestar školske 2013/2014 godine

Poštovane kolege

Prijave za izborne predmete šaljite na e-mail studentska.sluzba@futura.edu.rs.Rok za izbor je 03.03..U prilogu se nalaze spiskovi izbornih predmeta za studente sve četri godine sa sliabusima predmeta:

I godina

 • Zagađivanje i zaštita zemljišta >>>>>
 • Statistika >>>>>
 • Industrijski i opasan otpad >>>>>

Studenti biraju jedan od ponuđena tri predmeta.

II godina

 • Zagađivanje vazduha >>>>>
 • Obrada i tumačenje podataka >>>>>
 • Ekološko-ekonomski instrumenti u zaštiti životne sredine >>>>>
 • Ruralna ekologija >>>>>
 • Zaštita ugroženih vrsta >>>>>

Studenti biraju dva od ponuđena pet predmeta.

III godina

 • Tehnološki procesi u zaštiti životne sredine >>>>>
 • Zaštita i unapređenje prirodnih dobara >>>>>
 • Baze podataka >>>>>
 • Urbana ekologija >>>>>
 • Globalna ekologija >>>>>
 • Životna sredina i održivi razvoj >>>>>

Studenti biraju dva od ponuđena šest predmeta.

IV godina

 • Jonizujuće zračenje, čovek i životna sredina >>>>>
 • Ekohidrologija >>>>>
 • Održivi razvoj na lokalnom i regionalnom nivou >>>>>

Studenti biraju jedan od ponuđena tri predmeta


10.01.2014.

predmet:Raspored i prijava ispita u januarskom ispitnom roku

Poštovane kolege, izašao je raspored ispita za JANUARSKI ispitni rok >>>>>

Studenti koji nisu izmirili sve finansijske obaveze predviđene Ugovorom o studiranju ne mogu prijaviti ispite niti pristupiti polaganju ispita.

predmet: Obaveštenje vezano za ispite

Poštovane kolege

Obaveštenje za nove studente a ujedno da podsetimo i starije generacije.

 • U januarskom ispitnom roku imate dva termina za ispite koji ste slušali u zimskom semestru i imate pravo izlaska na oba termina, odnosno ako padnete na prvi imate pravo izlaska i na drugi termin.
 • Obavezan je izlazak na sve ispite koje ste prijavili, u suprotnom se plaća nadoknada od 300 dinara po ispitu za ispite koje ste prijavili a na koje niste izašli.
 • Studenti koji nisu položili ispit a slušali su ga u letnjem semestru 2012/2013 godine prvi put imaju pravo još u ovom ispitnom roku da taj ispit polažu bez nadoknade.
 • Studenti koji prenose ispite iz ranijih semstara studiranja NE MOGU polagati ni jedan od tih ispita ako pre toga nisu potpisali Ugovor o obnovi ispita u kancelariji direktora Fakulteta.
 • Pre svakog ispita, pojedinačne ispitne prijave preuzimate u studentskoj službi.

 

Pozovite nas