Odbrana master rada studentkinje Maje Stojanović   “VALORIZACIJA POTENCIJALA PARKA PRIRODE GOLIJA NA PODRUČJU GRADA KRALJEVA ZA RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA“

Studentkinja master studija Fakulteta Futura Maja Stojanović uspešno je odbranila svoj završni – master rad pod naslovom  “VALORIZACIJA POTENCIJALA PARKA PRIRODE GOLIJA NA PODRUČJU GRADA KRALJEVA ZA RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA“    u utorak 17.12.2019. u prostorijama Fakulteta Futura. Komisiju su činili dr Mirjana Bartula, vanredni profesor Fakulteta za primenjenu ekologiju “ Futura“, mentor,  i dr Radomir Mandić, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“.  . Komisija se složila na osnovu prezentovanog sadržaja master rada , da je kandidatkinja odabrala problem istraživanja koji je veoma aktuelan, uz pomoć adekvatnih metoda izvršila istraživanje i donela odgovarajuće zaključke. Poseban doprinos ovog master rada je taj što daje smernice za razvoj ekoturizma kao modela očuvanja prirodnih resursa i ekonomskog razvoja lokalnih zajednica.