Odbrana master rada studenta Fathi Saket   “Ekološko ekonomski faktori razvoja Libijskog stanovništva“

Student master studija Fakulteta Futura Fathi Saket uspešno je odbranio svoj završni – master rad pod naslovom   “Ekološko ekonomski faktori razvoja Libijskog stanovništva“   u četvrtak 17.10.2019. u prostorijama Fakulteta Futura. Komisiju su činili mentor master rada prof. dr Božo Drašković i predsednik komisije za javnu odbranu doc. dr Svetozar Krstić. Komisija je pohvalila rad i  složila da je kandidat izabrao odličnu temu , veoma bitnu za Libiju, odakle naš kandidat i dolazi.