Odbrana master rada studenta Amjed Karkad “Dizajniranje i predlpog primene okvira za upravljanje zivotnom sredinom u lokalnim bolnicama u Libiji“ 

Student master studija Fakulteta Futura   Amjed Karkad    uspešno je odbranio svoj završni – master rad pod naslovom     “Dizajniranje i predlpog primene okvira za upravljanje zivotnom sredinom u lokalnim bolnicama u Libiji“       u petak 27.12.2019. u prostorijama Fakulteta Futura. Komisiju su činili mentor dr Svetozar Krstić, mentor, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura”; dr Ivan Lovre, docent  Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura”, dr Svetlana Živković – Radeta, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju “Futura”.

Komisija je pohvalila rad i  složila se   na osnovu sadržaja urađenog master rada  da je kandidat izabrao  aktuelan problem koji je analizaran sa više aspekata. Glavni cilj ovog istraživanja bio je davanje predloga i preporuka za smanjenje otpada koji je lokalna bolnica poslala na deponije primenom Okvirnog sistema za upravljanje životnom sredinom u bolnici (HEMF), a koji uključuje elemente sistema upravljanja zaštitom životne sredine. Budući da su preduzeta istraživanja uključivala stvarne bolničke scenarije i okolnosti, ovaj zaključak i preporuke čine osnovu za opšte preporuke za većinu bolničkih ustanova u Libiji. Kandidat je dokazao da će test bolnica imati koristi od primene HEMF-a.

Pozovite nas