Obaveštenje

Na osnovu čl. 28. Pravilnika o uslovima i postupku izbora nastavnika i saradnika                                                                                    na Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“, dekan dana 7. septembra 2020. godine daje sledeće

 

OBAVEŠTENјE

o stavlјanju na uvid javnosti izveštaja Komisije za pripremu izveštaja o prijavlјenim kandidatima

Univerzitet Metropolitan Fakultet za primenjenu ekologiju „Futura“ dana 18. jula 2020. godine raspisao je konkurs za za sticanje zvanja i zasnivanje radnog odnosa, na koji su se prijavili sledeći kandidati:

  1. Nastavnik u zvanju redovni profesor za uže naučne oblasti: Održivi razvoj, Socijalna ekologija, Ekološka politika, Ekološka ekonomija i ekonomija životne sredine, Ekonomija prirodnih resursa i Održivi razvoj u lokalnim zajednicama i zaštićenim područjima.
  • dr Srđan Žikić.

Fakultet dana 7. septembra 2020. godine na svojoj internet prezentaciji stavlјa na uvid javnosti Izveštaj o prijavlјenim kandidatima na konkurs za izbor u zvanje nastavnika, u trajanju od 15 dana.

Izveštaj možete preuzeti na sledećem linku

Izveštaj i konkursni materijal nalaze se u biblioteci Fakulteta i dostupni su svim zainteresovanim u radno vreme biblioteke.

Pozovite nas