Kategorija Studentski eseji

Esej Značaj šuma u Srbiji – Ivana Čitaković

Стање шуме у нашој земљи али и у свету је одраз деловања различитих фактора биотичке и абиотичке природе. Међутим, један фактор који се највише истиче својим посредним али и непосредним деловањем је засигурно човек. Утицај човека на животну средину а…