Kategorija Studentski eseji

BIODINAMIČKA POLjOPRIVREDA – Uroš Basta

Biodinamička polјoprivreda je poseban oblik organske polјoprivrede koji je razvio poznati austrijski filozof, naučnik i pisac Rudolf Štajner početkom dvadesetog veka. Osnovna Štajnerova teza bila je postojanje „životne sile“ u polјoprivrednim kulturama i zemlјištu. Ove „životne snage“ se smanjuju i…

EKSTENZIVNA POLjOPRIVREDA – Ivana Čitaković

Prema rezultatima Popisa polјoprivrede 2012. godine, ukupna površina polјoprivrednog zemlјišta na teritoriji Republike Srbije iznosi 3 861 477 hektara, a naša zemlјa ima 631 552 polјoprivredna gazdinstva. Srbija ima jako povolјne klimatske i zemlјišne uslove za raznovrsnu polјoprivrednu proizvodnju, kako…

Intenzivna poljoprivreda – Marija Ilić

Intenzivna poljoprivreda, je poznata kao intenzivna agrikultura i industrijska poljoprivreda (za razliku od ekstenzivne poljoprivrede) vrsta je poljoprivrede, ratarstva i stočarstva, sa većim nivoom unosa i proizvodnje po kvadratnoj jedinici površine poljoprivrednog zemljišta. Karakteriše je nizak koeficijent neobrađenosti, veća upotreba…

PERMAKULTURA – Smiljana Šakota

Permakultura je holistički pristup dizajnu i održivom upravlјanju zemlјištem, bilјkama i životinjama. Permakultura je grana ekološkog dizajna, ekološkog inženjeringa i integrisanog upravlјanja vodnim resursima, koja razvija održivu arhitekturu, regenerativna i samoodrživa staništa i polјoprivredne sisteme koji su modelovani po uzoru…

Značaj šuma u Srbiji – Ivana Čitaković

Стање шуме у нашој земљи али и у свету је одраз деловања различитих фактора биотичке и абиотичке природе. Међутим, један фактор који се највише истиче својим посредним али и непосредним деловањем је засигурно човек. Утицај човека на животну средину а…

Pozovite nas