Kanditat – Natalija Adamović Grittner

U skladu sa članom 28. i 29. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, v.d. dekan Mirjana Bartula dana 27. aprila 2021. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Natalije Adamović Grittner pod nazivom „ Agro-ekološki i ekonomski potencijal genetičkih resursa Srbije za 05. maj 2021. godine u 14.00h, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, Bulevar kralјa Aleksandra 219, Beograd, sala Tesla.

Pozovite nas