Kandidat – Zorica Masliković

Dana 30.11.2018. sa početkom u 12.30 časova u Sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Zorice Masliković.

Pozovite nas