Kandidat – Željana Avramović

Dana 6.6.2020. sa početkom u 11.00 časova u Sali Gea Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatkinje Željane Avramović Zeleni krovovi kao metoda ekoremedijacije u urbanim sredinama.

Pozovite nas