KANDIDAT – YASSIN MOHAMED G. ZAITOUNI

U skladu sa čl. 27. Pravilnika o doktorskim akademskim studijama, dekan Fakulteta dana 18. novembra 2019. godine zakazuje javnu odbranu doktorske disertacije kandidata Yassin Mohamed G. Zaitouni pod nazivom „Ekosistemski potencijali i održivi razvoj zaštićenih područja Libije“ za 20. novembar 2019. godine, u 09.00 časova, u prostorijama Fakulteta za primenjenu ekologiju „Futura“, Bulevar Vojvode Mišića 37, Beograd, sala Tesla.

Pozovite nas