Kandidat – Walid Ali Saied Moftah

Dana 12. maja 2017., sa početkom u 09:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Walid Ali Saied Moftah iz Libije pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije pod nazivom: „Upravljanje komunalnim otpadom i stvaranje čvrstog otpada u domaćinstvima – njihov uticaj na životnu sredinu u Tripoliju (Libija)“.

Izvеštaj komisije

Pozovite nas