Kandidat – Vukašin Vuković

Dana 20.12.2022. godine sa početkom u 11.00 časova u sali Tesla za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Vukašina Vukovića Prečišćavanje otpadnih voda.

Pozovite nas