KANDIDAT – VUK GAJIĆ

Dana 01.11.2016., sa početkom u 12:30 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata VUKA GAJIĆA iz Beograda, pod naslovom „Izrada preliminarne baze zagađivača reke Drine metodologijom integrisanog GIS-a“.

Izvеštaj komisije