Kandidat – Vladimir Vasović

Dana 29.3.2016. sa početkom u 11.00 časova u Sali 2 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Vladimira Vasovića pod naslovom „Predlog projektnih aktivnosti u cilju podizanja ekološke svesti učenika osnovnih škola na teritoriji grada Kraljeva„.“.