Kandidat – Vladica Ristić

Dana 14. jula 2016., sa početkom u 13:00 časova, na Fakultetu za primenjenu ekologiju Futura, Vladica Ristić, iz Beograda, pristupiće javnoj odbrani doktorske disertacije po nazivom: „Pristup vrednovanju i izboru terena za održivu izgradnju na zaštićenim područjima na primeru Šar planine“.

Pozovite nas