Kandidat – Vahid Ibrulj

Javna odbrana master rada kandidata Vahida Ibrulja pod naslovom „Analiza tokova otpada na teritoriji opštine Aranđelovac“,  održaće se u sredu 16.05.2018. godine sa početkom u 14:00h u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura (na novoj adresi fakulteta u Ulici Kneza Miloša 82).

Pozovite nas