Kandidat – Uroš Urošević

Dana 8.4.2021 sa početkom u 12.00 časova u sali Tesla Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura, na adresi Bulevar kralja Aleksandra 219, održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidatа Uroša Uroševića Aktivne mere zaštite planine Tare.

Pozovite nas