KANDIDAT – UROŠ STEFANOVIĆ

Dana 11.12.2015., sa početkom u 13:00 časova, na

Fakultetu za primenjenu ekologiju FUTURA održaće se javna odbrana master rada kandidata UROŠA STEFANOVIĆA, diplomiranog analitičara zaštite životne sredine iz Lazarevca, pod nazivom „Elektrofilterski pepeo-od zagađivača do pirogene mineralne sirovine na primeru TE Kolubara“.

Izveštaj o master radu