Kandidat – Uroš Novakov

Dana 9.12.2016. sa početkom u 13.00 časova u Sali 1 Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura održaće se javna odbrana diplomskog rada kandidata Uroša Novakova pod naslovom „Interpolacija koncentracija zagađujućih elemenata (arsena, hlorida i sulfata) u površinskim i otpadnim vodama okoline TE „Kolubara“ za period 2009-2014. godine“.